platforma do tworzenia aplikacji kontrolno-pomiarowych

Oprogramowanie MicroDAQ 


Oprogramowanie MicroDAQ pozwala na integrację z popularnymi językami programowania oraz środowiskami naukowymi. Dowiedz się jak wykorzystać Scilab, MATLAB, LabView, C/C++ i Python do realizacji aplikacji kontrolno-pomiarowych.  

Webowy rejestrator danych MicroDAQ

Webowy rejestrator danych pozwala na akwizycję danych z użyciem wejść analogowych urządzenia MicroDAQ. Uniwersalne narzędzie pozwala na wykonanie pomiarów z poziomu przeglądarki internetowej twojego komputera bądź telefonu. Dane zostaną zapisane w pamięci urządzenia w formacie CSV lub binarnym. Interfejs webowy daje możliwość podglądu i analizy zapisanych pomiarów w formie interaktywnego wykresu. Oprogramowanie rejestratora umożliwia niezależną pracę, po uruchomieniu rejestracji nie wymaga kontroli z przeglądarki internetowej.

 

Odwiedź:

Pobierz

Kanał YouTube

Zgłoś problem


Czytaj dalej:
Akwizycja danych z przeglądarki
internetowej (en)


Główne funkcje:
 • Podgląd danych podczas i po zakończeniu akwizycji
 • Tryb pracy samodzielnej
 • Możliwość eksportu danych do CSV
 • Brak potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania


Przybornik MicroDAQ dla środowiska Scilab

Przybornik MicroDAQ dla środowiska Scilab to darmowy zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji kontrolno-pomiarowych. Pozwala na automatyczną generację kodu na dedykowany procesor DSP ze schematu Xcos. Posiada szeroką gamę funkcji dostępu do peryferii urządzenia MicroDAQ takich jak wejścia/wyjścia analogowe/cyfrowe, enkoder, PWM itd. Pakiet również umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji do akwizycji danych w postaci skryptów Scilab.
 

Odwiedź:

Pobierz

Kanał YouTube

Zgłoś problem


Czytaj dalej:
Akwizycja danych (en) 
Przegląd funkcji przybornika (en)
Obsługa procesora DSP (en)
Integracja z LabView (en)
Dokumentacja online (en)


Główne funkcje:
 • Automatyczna generacja aplikacji DSP ze schematu blokowego
 • Obsługa ADC, DAC, enkoder, PWM, DIO, TCP, UDP, DIO
 • Funkcje umożliwiające dostęp do peryferii
 • Możliwość integracji własnego kodu C 
 • Profiler wykorzystania procesora DSP
 • Wykorzystanie aplikacji DSP w skrypcie Scilab
 • Integracja z LabView 
 • Biblioteki DSPLib i MathLib od Texas Instruments 
 • Wsparcie dla Evidence E4Coder  
 • Obsługiwane platformy Windows/Linux/MacOS


Pakiet wsparcia dla LabView

Pakiet wsparcia dla LabView pozwala na integrację urządzenia MicroDAQ z oprogramowaniem LabView. Zawiera VI do obsługi wszystkich peryferii w tym dedykowanego procesora DSP. Użycie procesora DSP w aplikacjach LabView pozwala na tworzenie aplikacji kontrolno-pomiarowych z przetwarzaniem w czasie rzeczywistym.  

Odwiedź:

Pobierz

Kanał YouTube

Zgłoś problem


Zobacz: 
Kontroler PID dla silnika
prądu stałego (en)


Główne funkcje:
 • VI dla AI, AO, PWM, Enkoder, DIO
 • VI dla obsługi procesora DSP
 • Przetwarzanie w czasie rzeczywistym
 • Akwizycja danych

Pakiet wsparcia dla MATLAB/Simulink

Pakiet wsparcia dla MATLAB/Simulink integruje ‘Embedded Coder toolbox’ z platformą MicroDAQ. Pozwala to na automatyczną generację kodu C z modelu Simulink. Wygenerowana aplikacja na dedykowanej jednostce DSP. Pakiet zawiera również funkcje do akwizycji danych, które pozwalają na tworzenie zaawansowanych aplikacji.  

Odwiedź:

Pobierz

Zgłoś problem


Czytaj dalej:
Akwizycja danych (en) 
Manual (en)
Dokumentacja online (en)


Główne funkcje:
 • Akwizycja danych
 • Generacja kodu ze schematu Simulink
 • Możliwość integracji własnego kodu C
 • Przetwarzanie w czasie rzeczywistym
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Biblioteka MLink - C/C++

Biblioteka MLink jest to API do obsługi urządzenia MicroDAQ. Pozwala na dostęp do wszystkich peryferii platformy. Dostępna jest na systemach 32/64-bit Windows, Linux i MacOS. Użytkownik może użyć jej do stworzenia własnej aplikacji kontrolno-pomiarowej w dowolnym języku po stworzeniu odpowiedniego wrappera.  


Odwiedź:

Pobierz

Zgłoś problem


Główne funkcje:
 • Akwizycja danych
 • Obsługa procesora DSP 
 • Platformy Windows/Linux/MacOS
int ai_acquisition(double *data)
{
 int result, c; 
 uint8_t ai_channel[1] = {1};
 uint8_t ch_count = 1;
 uint8_t diff[1] = {0};
 float rate[1] = {10000.0};
 float duration = 1.0;     
 double ai_range[2] = {-10,10};


 result = mlink_connect("10.10.1.1", 4343, &c); 
 if (c < 0) 
  return result; 

 result = mlink_ai_scan_init(&c, ai_channel, ch_count, 
          ai_range, diff, rate, duration);
 if (result < 0) 
  return result; 

 result = mlink_ai_scan(data, 10000, 1);
 if (result < 0) 
  return result;

 mlink_disconnect(c);
 return result; 
}


Python

Dzięki swojej elastyczności język Python stał się jednym z najpopularniejszych języków programowania. Może stanowić idealny wybór do rozwoju Twojej aplikacji kontrolno-pomiarowej. PyMLink to wrapper biblioteki MLink w języku Python2.7 na platformy Windows i Linux. Posiada wszystkie potrzebne funkcje do obsługi urządzenia MicroDAQ. 

Odwiedź:

Pobierz

Kanał YouTube

Zgłoś problem


Czytaj dalej:
PyMLink przegląd funkcji (en) 

Zobacz: 
Przetwarzanie sygnałow
MicroDAQ i Python2.7


from py_mlink import PyMLink

try:
  mdaq = PyMLink.MLink('10.10.1.1')
  channels = [1,2,3,4,5,6,7,8]
  data = mdaq.ai_read(channels, [-10,10], False)

  for i, volt in enumerate(data):
    print 'Channel[%d]: %f V' % (i, volt)

except PyMLink.MLinkError, errval:
  print "Error:", errval
  

Główne funkcje:
 • Akwizycja danych
 • Przetwarzanie w czasie rzeczywistym
 • Prosty w użyciuMatlab® i Simulink® są zarejestrowanymi znakami towarowymi The MathWorks, Inc.

LabView® jest zarejestrowanym znakiem towarowym National Instruments, Inc.